DRŽAVNE I LOKALNE INSTITUCIJE

Mindfulness edukacije za dužnosnike i državne i javne službenike

U skladu s modernim europskim praksama, udruga MIH–eamba provodi mindfulness edukacije i višetjedne treninge za dužnosnike i državne i javne službenike.

U Državnoj školi za javnu upravu već četvrtu godinu za redom provodimo 8-tjedni trening “Mindfulness na radnom mjestu”, čiji rezultati su prezentirani u Hrvatskom saboru.

Trening “Mindfulness na radnom mjestu” kreiran je po uzoru na kurkilulum Oxford Mindfulness Centra pri Sveučilištu Oxford, po kojem se mindfulness mentalni treninzi provode u mnogim europskim institucijama i parlamentima (Europska komisija, Europski parlament, parlamenti Velike Britanije, Švedske, Francuske, Danske, Njemačke i dr.)

Ovisno o potrebama, dostupni su i drugi formati mindfulness edukacija poput predavanja, jednokratnih radionica, kraćih treninga isl.

Zašto je mindfulness na radnom mjestu važan za lidere i kreatore politika, dužnosnike, državne i javne službenike? 

Prema znanstvenim istraživanjima, mindfulness:

POBOLJŠAVA SPOSOBNOST SLUŠANJA i potiče na politički dijalog, što je preduvjet za povećanje tolerancije u društvu i stvaranje kvalitetne političke komunikacijske platforme za rješavanje ključnih nacionalnih / regionalnih / lokalnih problema.

POVEĆAVA OTPORNOST NA STRES koji je neizbježan na najvišim razinama odlučivanja i, dugoročno, kod osobe često dovodi do široke lepeze problema, uključujući probleme sa zdravljem.

POVEĆAVA KONCENTRACIJU I PAMĆENJE što je nužno za kvalitetno donošenje odluka u izazovnim multitasking situacijama, kojima su kreatori politike svakodnevno izloženi.

POBOLJŠAVA EMOCIONALNU REGULACIJU. Multitasking i stres iziskuju kompleksna procesuiranje u mozgu. Nemogućnost samokontrole i nemiran um stvaraju podlogu za površnu komunikaciju, pad koncentracije, nekontrolirane reakcije i negativno utječu na kvalitetu donošenje odluka. Mindfulness pomaže kreatorima politike donositi odluke u staloženom stanju svijesti, na dobrobit svih na koje te odluke utječu.

POTIČE KREATIVNOST koja pomaže kreatorima politike u kompleksnom procesu donošenja odluka.

POVEĆAVA SUOSJEĆANJE. Razumijevanje i osjećanje situacije, perspektive i stanja druge osobe, što je važno za izgradnju kvalitetnih međuljudskih odnosa i učinkovitijeg dijaloga.

Kome je namijenjena ova edukacija?

  • svima koji obnašaju dužnost u zakonodavnoj, izvršnoj i sudbenoj vlasti – na državnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini
  • službenicima državne uprave i lokalne uprave i samouprave,
  • direktorima i zaposlenicima javnih poduzeća,
  • studentima – kao potencijalnim budućim vršiteljima političke vlasti

Želite mindfulness u svojoj instituciji?

Projekt “Gradovi i općine koji brinu”

Nakon uspješnih rezultata uvođenja mindfulness mentalnih treninga u Državnu školu za javnu upravu i prezentacije istih u Hrvatskom saboru, udruga Mindfulness Inicijativa Hrvatska – eamba najavila je projekt “Gradovi i općine koji brinu”, s ciljem da se isti resursi prenesu na lokalnu razinu.

Projekt “Gradovi i općine koji brinu” je međunarodni projekt koji osnažuje zdravlje, dobrobit i unutarnje kapacitete zaposlenika u jedinicama lokalne samouprave, kako bi se isto prenosilo i odrazilo na lokalnu zajednicu kojoj pripadaju.

Osim osnaživanja zaposlenika lokalne samouprave, projekt “Gradovi i općine koji brinu” dodatni naglasak stavlja na:

  • prenošenje stečenih vještina na lokalnu zajednicu,
  • to da nastojanja pojedinog grada / općine da brine o fizičkom i mentalnom zdravlju svoje zajednice budu vidljivo prepoznata.

Više o Projektu saznajte ovdje.