Biografija predsjednice “Mindfulness Inicijativa Hrvatska”

mr.sc. Iva Mia Krušlin

Predsjednica- Mindfulness Inicijativa Hrvatska

Iva Mia diplomirala je 1999. na Beijing Inti management Collegu u Pekingu poslovnu ekonomiju. Prvi put magistrirala je na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, a 2017. godine drugi put na Sveučilištu Harvard – Harvard Kennedy School. Radila je dugi niz godina u privatnom i javnom sektoru te u politici. Posljednjih nekoliko godina usko surađuje sa Mindfulness Inicijativama Europe i drži predavanja na temu transformacijskog vodstva.

PREUZMI: Biografija predsjednice Mindfulness Inicijativa Hrvatska

Mindfulness Initiative Croatia

Scroll to top
Facebook