U Westminsteru, Britanskom parlamentu 2017. godine održan je prvi «Međunarodni dan svjesnosti» na kojem je 15 političara iz 20 zemalja prakticiralo mentalnu praksu «mindfulness». Na slici od lijeva prema desno: Willem Kuyken – profesor na Oxford Mindfulness Centru, Iva Mia Krušlin – Predsjednica udruge Mindfulness Inicijativa Hrvatska te lord Stone of Blackheath iz Doma lordova.